Services

НАШИТЕ УСЛУГИРАБОТНИ ЕЗИЦИ

 

Основни езици: английски, немски, френски, италиански, испански, румънски,  руски, украински, чешки, словашки, полски, словенски, хърватски, сръбски, унгарски, гръцки,  турски и други.

Редки езици: нидерландски (фламандски), шведски, датски,  фински, норвежки, естонски, латвийски, литовски, албански, арабски, фарси, китайски и други.

ЦЕНИ

Цената се договаря в зависимост от езика, обема, срока, терминологията и предназначението на превода. В нея са включени редакция и проверка.

Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите.