Услуги

НАШИТЕ УСЛУГИРАБОТНИ ЕЗИЦИ

 

Основни езици: английски, немски, френски, италиански, испански, румънски,  руски, украински, чешки, словашки, полски, словенски, хърватски, сръбски, унгарски, гръцки,  турски и други.

Редки езици: нидерландски (фламандски), шведски, датски,  фински, норвежки, естонски, латвийски, литовски, албански, арабски, фарси, китайски и други.

ЦЕНИ

Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на преведения текст.

Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите.

Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.

Цената включва проверка за пропуски и технически грешки.