Преводи и легализация

Стратегия
Планиране
Превод
Резултат

НАШИТЕ УСЛУГИ

Писмените преводи са в основата на нашата дейност. Преводите, извършени прецизно и качествено от нашите опитни преводачи, ще отговорят на вашите очаквания. Възползвайте се от нашите услуги, които изцяло ще покрият потребностите Ви в областта на преводите.

Агенция за преводи и легализация Вавилон предоставя професионални писмени преводи от всички официални европейски езици на български език и обратно, както и преводи от/на български език и към други езици: китайски, турски, фарси, арабски, японски  и др.

Писмен превод

Агенцията за преводи  и легализация Вавилон извършва специализирани писмени преводи за  корпоративни клиенти от цялата страна в следните области:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОДИ – преводи на технически спецификации, преводи на ръководства за употреба, преводи на информационни листи за безоопасност

МЕДИЦИНА – превод на медицинска техника, преводи на клинични изследвания, преводи на епикризи

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕВОД  НА УЕБСАЙТОВЕ

МАРКЕТИНГ – превод на фирмени каталози, превод на презентации, брошури, рекламни материали

ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА – преводи на одиторски доклади, баланси, годишни данъчни декларации, превод на фактури и др.

ПРАВО – превод на договор, превод на дружествен устав, превод на нотариален акт, превод на съдебно решение, превод на пълномощно, декларации и други правни документи.

Ако имате нужда от писмен превод, не е нужно да посещавате нашия офис.

Можете да заявите поръчка за превод чрез раздел „Контакти”.

Легализация на документи

Агенцията извършва преводи и легализация на лични и фирмени документи издадени в Република България и чужбина. Нашият екип, със своя опит и компетентност ще ви помогне  да получите превод и валиден документ за представяне пред съответните власти.

Устен превод

Ние можем да ви осигурим консекутивен превод по време на преговори, бизнес срещи, придружаване при нотариус, работни посещения и др.

Ако имате нужда от устен превод, не е нужно да посещавате нашия  офис.

Можете да заявите поръчка за превод чрез раздел „Контакти”.

и още ...

Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на преведения текст. Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници. Цената включва проверка за пропуски и технически грешки.


work with SDL Trados Studio 2017
SDL_Logo
Вавилон Транслейшънс МД ЕООД
Преводи и легализация
ул. Княз Александър I Батенберг 39, офис 7
4000 Пловдив, България
БАНКОВИ СМЕТКИ
Банка: Райфайзенбанк (България)
BIC:RZBBBGSF
IBAN (BGN): BG14RZBB91551007834476
IBAN (EUR): BG45RZBB91551007834500